קטלוג תערוכת העפיפונים - page 199

197
Liberty Birds
ציפורי חירות
שלושים שנים לאחר מכן, מדי קיץ, נהגו צ'ארלס וריי אימס להפריח
עפיפונים בבידפורד שבאנגליה. השניים חלקו תשוקה עזה לצעצועים,
לרכבות משחק, לסביבונים ול...עפיפונים. בסרטים המוקדשים לביתם
האגדי ניתן להבחין בכמה פריטים מאוסף העפיפונים שלהם התלויים
על הקירות: מרבה-רגליים סיני וכמה עפיפונים מסורתיים, סיניים או
יפניים. אולם מה שמיטיב לשקף את אהבתם לעפיפונים יותר מכול
הוא הקולאז' המפורסם, שהופיע בשנת 0591 על עטיפת כתב-העת
, שהקדיש להם מאמר בן 41 עמודים. בכיתוב לתצלום נאמר:
Portfolio
"עפיפון שעוצב בידי צ'ארלס אימס, העשוי בהדבקת פיסות ססגוניות
של נייר דק – עיצוב המשקף אותו ארגון יצירתי של צורה וצבע המאפיין
את הארכיטקטורה ואת הרהיטים שהוא יוצר". בהשתעשעם בהפרחת
עפיפונים, בהשראת האוסף האסייתי שלהם, ובהעניקם תשומת לב
למיזמי העפיפונים שלהם ממש כמו למיזמים אחרים, חזו השניים את
העתיד להתרחש כעבור עשרים שנים.
בשנות השבעים שוב לא נקשר העניין האמנותי בעפיפונים – לילדים
או לצעצועים. הזמנים השתנו: אמנים שגילו עניין בעפיפונים היו
עתירי רעיונות. גם אם ליצירתם הייתה זיקה לתנועות אוונגרדיות של
ראשית המאה, הרי עיסוקם העיקרי היה ב"אמנות האדמה", באמנות
הקינטית ובאמנות המיצג. אצל חלק מהם הפך העפיפון אמצעי אידיאלי
לשם הנעת האמנות, עימות יצירותיהם עם הטבע והוצאתן מבין
כותלי הגלריות אל מתחת לכיפת השמים. הם חשו משוחררים, נכונים
להתחכם לתהפוכות הרוח ולאופי בר-החלוף של העפיפון, כדי לשחק
עם הנוף, המרחקים, קני-המידה הגדולים, הצבעים – וזאת בניסיון
לשנות את תפיסת המציאות ולמצוא עצמם משתאים נוכח התוצאה.
קורט אסקר, ג'קי מאטיס והפסל האמריקני טל סטריטר נמנים עם
החלוצים שבחרו בנתיב החדש הזה. בשנת 4791, ספרו של טל
)"אמנות העפיפון היפני"(,
The Art of the Japanese Kite
סטריטר,
ממקד לזמן-מה את תשומת הלב ביפן: הן משום שסטריטר מתאר
ארץ שבה העפיפון המסורתי נחשב יצירת אמנות לכל דבר, והן בזכות
אמנים יפנים בני זמנו כמו טסוּטוֹמי הירואי. זה האחרון כותב בספרו
)"לפסל את השמים", 2791(: "אם ניתן להגדיר
Sculpting the Sky
את האמנות ככזאת 'היוצרת הרמוניה והומניזציה שיטתית במרחב',
אזי העפיפון הוא בוודאי צורה של אמנות מודרנית הטומנת בחובה
הבטחה".
Kites – an Historical
ספרים אחרים, מרתקים לא פחות, כמו
Kites
)"עפיפונים – סקירה היסטורית"( של קלייב הארט, או
Survey
להאם, יוצאים באותה עת לאור ומעוררים
ֶ
)"עפיפונים"( של דיוויד פּ
עניין בציבור. במקביל, העפיפונים הללו מוצגים לקהל הרחב
בתערוכות חדשות לבקרים. למשל, בשנת 6791, המכון לאמנות בת-
( מארגן תערוכה המציגה עפיפונים מעשי ידיהם
ICA
זמננו בלונדון )
של אמנים רבים, וביניהם טום ואן סאנט, טסוטומי הירואי וג'קי מאטיס.
חודשים אחדים לאחר מכן, במסגרת פסטיבל הסתיו בפריס, התערוכה
( מעוררת השתאות בהציגה
Images pour le Ciel
"תמונות לשמים" )
יותר מ-052 עפיפונים מאירופה ומאסיה וכן עפיפונים שהוזמנו במיוחד
אצל אמנים דוגמת טום ואן סאנט, פאסיאנוס, פוֹלוֹן, ג'קי מאטיס,
ה ברתוֹלוֹ , פלשמוּלר ודיוויד פלהאם.
ֶ
נ
ֶ
סאז'ייה, ר
ְ
מ
1...,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,...210
Powered by FlippingBook