קטלוג תערוכת העפיפונים - page 20

PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
18
, מעצב וטייס צרפתי, עוסק בהפרחת
רמלאל טיין
עפיפונים בתחרויות ספורט, וזוכה, יחד עם צוותו
, בהצלחה בין-לאומית. הוא
Red Bull Kiteforce
ועפיפונים
Atelier
מעצב עפיפוני ספורט לחברת
מינימליסטיים, בעלי חוט אחד, כמו למשל "זקיף",
"אפר" או "הציפור". הציפור האדומה המהודרת
והמינימליסטית הזו, הבאה גם בצבעי סגול או לבן,
תוכננה לרחיפה ברוחות מתונות.
, רמלאל טיין, צרפת, 3102
הציפור האדומה
)דגם שיוצר בשנת 6991(.
בד איקרקס אדום, מבנה פחמן
French designer and pilot,
Ramlal Tien
,
flies kites in sport-kite competitions, and
together with his Red Bull Kiteforce team
has won international prizes. He designs
sport-kites for the
Atelier
company, and
one-line kites, such as
Sentinelle
,
Cendres
,
and
L’Oiseau
(French, Sentry, Ashes, Bird,
respectively).
This elegant and minimalist Red Bird was
designed to fly in moderate wind conditions.
It can also be pink or white.
The
“Red Bird”
, Ramlal Tien, France, 2013
(model created in 1996). Red Icarex, carbon
structure.
<
צילום: כריסטוף מקפרסון
Photo: Cristophe Mcpherson
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...210
Powered by FlippingBook