קטלוג תערוכת העפיפונים - page 201

199
Liberty Birds
ציפורי חירות
שבעת האמנים החתומים מטה, ממשיכים ליצור במדיום זה,
מעודדים את פיתוחו ותומכים ב'אמנות שעפה'."
אולם בחלוף עשרים שנה מניסוח המניפסט – מה מקומו של העפיפון
כיום? הדיון שנערך בראשית המאה ה-02 סביב הזיקות בין משחק,
צעצועים ואמנות, התחולל על רקע בחינה מחדש של תפיסות קיימות
ורצון לראות בילד את מי שמייצג תקווה לעולם חדש. כאשר אמנים
בחרו להתמקד במשחקי ילדים ובעיקר בצעצועים, באמצעות צורה
ותוכן חדשים, הם האמינו שזאת תרומתם לשיפור פני העתיד. אולם
ההתפרקות ההדרגתית של אידאולוגיות מהפכניות אלה מנכסיהן דחפה
את האמנים לנטוש תחום זה.
בשנות השבעים מצאו כמה אמנים בעפיפון אמצעי לביטוי אמנותי
חדש. הללו שאפו להוציא אמנות זאת אל מחוץ לכותלי המוזיאון אך לא
זכו להערכה מצד מוסדות התרבות. וכשזכו במוניטין בין-לאומיים היה
זה הודות לפסלים או לציורים שלהם ולא לעפיפונים. עד היום, יוצרי
"האמנות שעפה" אינם מצליחים לעורר עניין, גם כאשר איכות עבודתם
ראויה לכך.
האם לאמנים צעירים בני זמננו גישה שונה לעפיפונים? כיום, כל יוצר
מפלס לבדו את דרכו לשמים. אולם דבר אחד לא השתנה: נראה, שגם
הם מתקשים לערער את התפיסה השלטת בציבור בכלל ובקרב שוחרי
אמנות בפרט לגבי היות העפיפון משחק ילדים או מוצג ראווה מרהיב
בפסטיבלים– ותו לא.
נראה, שההתייחסות לעפיפונים הולכת וגדלה בה בעת שהולכת
ומצטמצמת יכולתם של ילדים למצוא חללים פתוחים להפרחת
עפיפונים. פעילות זו עלולה להיעלם מהעולם מסיבות נוספות: שלטון
החמר רוג' בקמבודיה כמו גם הטליבן באפגניסטן הטילו לאחרונה
איסור על הפרחת עפיפונים.
למעשה, אמני עפיפונים עכשוויים אינם רק יוצרים עבודות אמנות
בשמים, אלא גם שומרים על מעופם של "ציפורי החירות" ברוח.
קריסטין ארמנגו
מנהלת מוזיאון הצעצועים המשוטט
1,202,203,204,205,206,207,208,209 191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,...210
Powered by FlippingBook