קטלוג תערוכת העפיפונים - page 202

200
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
, שהוקדש לצארלס
Portfolio
עטיפון קולאג' על עטיפת המגזין
וריי אימס, 0591
Collage of a kite on the cover of the
Portfolio
magazine
dedicated to Ray and Charles Eames, 1950
1,203,204,205,206,207,208,209 192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,...210
Powered by FlippingBook