קטלוג תערוכת העפיפונים - page 22

PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
20
, נכדתו של אנרי מאטיס וכלתו של מרסל
ג'קי מאטיס
דושאן, גדלה בתוך עולם האמנות. בעפיפוניה ארוכי
הזנבות היא יצרה פסלי שמים בני חלוף.
ריבוע הראש השחור של העפיפון "רוחות השמים"
הוא מחווה לציוריו של קזימיר מלוויץ'. זנב העפיפון
יוּצר אחרי תצפיות של שלושה חודשים בכיווני הרוח
בתחנה המטאורולוגית בסנדי הוק שבחוף המזרחי
של ארצות-הברית. רצועות הבד הקטנות, שנתפרו
מדי יום בתשומת לב רבה, פרושות משני צדי הקו
המרכזי. אלה מייצגות את עוצמת הרוח וכיווניה.
האמנית שאפה ליצור עפיפון חסר-משקל,
ואכן רצועות הבד הנעות ברוח יוצרות תחושה של
ריקוד מרחף.
מימין לשמאל:
זנבות עניבה שמימיים, ג'קי מאטיס, צרפת, 8791.
הוֹרית, ספינקר ובמבוק. אוסף ג'קי מאטיס
ְ
בד-ז
רוחות השמים, ג'קי מאטיס, צרפת, 5891.
הוֹרית, ספינקר ובמבוק. אוסף ג'קי מאטיס
ְ
בד-ז
קוקטיילים לשמים, ג'קי מאטיס, צרפת, 5791.
הוֹרית, ספינקר ובמבוק. אוסף ג'קי מאטיס
ְ
בד-ז
Jackie Matisse
, Matisse’s granddaughter
and Duchamps’ daughter-in-law, grew up in
the art world. With her long-tailed kites she
created ephemeral kinetic sky sculptures,
and played with them a game of freedom.
The black square head of the Wind
Directions kite is homage to Malevich’s
paintings. Its tail was created after
conducting a three-month observation of
the wind directions at the Sandy Hook
meteorological station on the eastern shore
of the United States. Every day small
strips of fabric were carefully sewn on both
sides of the central line. These black cut-
out elements represent strength and the
direction of the wind. The artist’s project
was a search for weightlessness, and the
strips dancing in the wind indeed resemble a
weightless dance.
From right to left:
Sky tie tails,
Jackie Matisse, France, 1978.
Fabric, rayon textile, spinnaker, bamboo. The
Jackie Matisse Collection
Directions of the wind
, Jackie Matisse,
France, 1985. Fabric, rayon textile, spinnaker,
bamboo. The Jackie Matisse Collection
Cocktails for the sky
, Jackie Matisse, France,
1975 Fabric, rayon textile, spinnaker, bamboo.
The Jackie Matisse Collection
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...210
Powered by FlippingBook