קטלוג תערוכת העפיפונים - page 24

PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
22
Here the Sicilian architect and photographer,
Pier Paolo Raffa
, makes use of the unique
characteristics of analogical photography.
When looking closely you can only see
the grainy appearance of the photo, but
from afar, when the kite flies high in the
air, the sky’s photo is revealed against the
background of the real sky.
Grana
, Pier Paolo Raffa, Palermo, Italy, 2014.
Paper, adhesive Dacron textile, wood
, הארכיטקט והצלם הסיציליאני,
פייר פאולו ראפה
עושה כאן שימוש בתכונותיו המיוחדות של הצילום
האנלוגי. מבט-מקרוב בעפיפון מגלה את המרקם
המגורען. אולם מרחוק, כשהעפיפון ממריא אל על,
מתגלה תמונת השמים המצולמת לכל פרטיה – על
רקע השמים הממשיים.
, פייר פאולו ראפה, פלרמו, איטליה, 4102. נייר,
ה
ָ
נ
ָ
ר
ְ
ג
בד דקרון דביק, עץ
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...210
Powered by FlippingBook