קטלוג תערוכת העפיפונים - page 30

28
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
"החברים-למשחק של העננים", כמו הרבה
עפיפונים משנים אלה, מתייחסים לכיבוש החלל
בידי האדם. עד היום, הם נחשבים לפסגת היצירה
, שנוסדה ב-3291
Hi-Flier
של החברה האמריקנית
וייצרה בשנות השבעים עשרות מיליוני עפיפונים
בשנה. לעפיפונים אלה, שהיו אהודים מאוד, זולים
ולעתים אף חולקו חינם כשי פרסומי מטעם חברות
, קמו מתחרים –
MacDonald
או
Chex Cereals
כמו
. אלה האחרונים
Alox
ו-
Top Flite
במיוחד עפיפוני
ועל כן
Hi-Flier
יוצרו במספר קטן בהרבה מעפיפוני
הם נדירים כיום וננצרים בידי בני דור הבייביי-בּוּם
ואספני נוסטלגיה אחרים. ״האדם על הירח״ הוא אחד
מהם.
,
ועפיפונים אחרים בצורת יהלום
Hi-Flier
עפיפוני
ארצות-הברית, 0591–0791. נייר, עץ
Among vintage American children’s kites,
Playmates of the Clouds
, like many kites of
that period, evoke man’s conquest of the
space and are considered the apex of the
Hi-Flier
American brand, founded in 1923.
In the 1970s the factory produced tens of
millions of kites annually. These
Hi-Flier
kites,
which were extremely popular, inexpensive,
and were often distributed as promotional
gifts by companies such as
Chex Cereals
or
MacDonald
’s, faced competition by other
companies -
Top Flite
and
Alox.
in particular.
The latter, produced in a far more limited
number than the
Hi-Fliers
, were highly
cherished by the baby-boomers generation
and other collectors of nostalgia.
The Man in
the moon
is one of these.
Hi-Flier
kites and other diamond-shaped
kites
, United States, 1950- 1970. Paper,
wood
1960 ,Top Flite
עפיפון
Top Flite kite, 1960
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...210
Powered by FlippingBook