קטלוג תערוכת העפיפונים - page 32

30
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
In the 1960s children in the United States
could buy a plastic kite pulley manufactured
by
Hi-Flier
. Only few children in the past
had a masterpiece like this Ottoman one
made in the 18
th
century. Most children had
a simple homemade wooden one
Upper photo, from right to left:
Homemade rectangular reel
, USA.
Wood and wire
This type of home made reel was very popular
at the end of the 19
th
century, as seen in the
image dated 1888
Homemade paddle style reel
, France 1950
Ottoman reel,
18
th
century. Wood and bronze
Spinwinder kite reel
,
Hi-Fliers
, United
States, 1960s. Plastic, wire
בשנות השישים של המאה ה-02 יכלו ילדים
אמריקנים לרכוש גלגלת עפיפון עשויה פלסטיק
. לילדים מעטים בעבר הייתה שכיית
Hi-Flier
תוצרת
חמדה מלאכת מחשבת דוגמת זאת העות'מאנית מן
המאה ה-81. לרוב הילדים הייתה גלגלת עץ פשוטה
תוצרת בית.
בתצלום העליון, מימין לשמאל:
. ארצות-הברית.
גלגלת עפיפון מרובעת תוצרת בית
עץ, חוט ברזל.
סוג זה של גלגלת תוצרת בית נפוצה בשלהי המאה
ה-91, כפי שניתן לראות בתצלום משנת 8881.
, צרפת, 0591
גלגלת תוצרת בית
, המאה ה-81. עץ וברונזה
גלגלת עות'מאנית
,
Hi-Flier
. תוצרת
spinwinder
גלגלת עפיפון
ארצות-הברית, שנות השישים של המאה ה-02.
פלסטיק, עץ
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...210
Powered by FlippingBook