קטלוג תערוכת העפיפונים - page 33

31
Children’s kites
עפיפוני ילדים
בתוך הקופסה נמצאים ארבעה
מצנחים מקופלים, קפיצים וגלגלת
שניתן לחברהּ לכבל העפיפון.
אב-הטיפוס מאפשר לייצר
מצנחים נוספים. בקופסה נמצאות
הוראות שימוש וכן דף מאויר
המראה כיצד המצנחים יכולים
לטפס על חוט העפיפון.
, ריצ'רדסונ'ס, בריטניה,
מצנחים
0091 לערך. נייר, מתכת
Inside this box are four folded parachutes
with their hangers and a pulley that can
be tied to the kite cable. A master pattern
makes it possible to build other parachutes
out of it. There is a note inside the box with
instructions showing how to use these
parachutes, and a document illustrating how
these “messengers” can climb a kite line.
The parachute games
, Richardson’s, United
Kingdom, 1900s. Paper, metal
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...210
Powered by FlippingBook