קטלוג תערוכת העפיפונים - page 34

32
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
יו
ָ
ע
ָ
ל
ְ
, מעצב ידוע בעיקר בזכות ק
כריסטופר ז'ראט
)רוגטקות( הענקיים, חוזר לצורות העבר הפשוטות
כמו למשל "העפיפון מקושת-הראש", הקרוב
ל"עפיפון האגס" הצרפתי. הוא כותב: "אני אוהב
לשלב בין טכניקות קלאסיות ומודרניות, כמו שימוש
ה אנגלי למסגרת ובכיסוי קנבס-טייבק,
ָ
יל
ֶ
בעץ מ
שעליו יצויר הדגם". ועוד: "עיצוב עפיפון זה נובע
ממחשבותי על אודות התשוקה האנושית ליצור
חפצים מושלמים )קוביות, כדורים, פירמידות(
ומניסיוני לשלבם בנופים כפריים, מושלמים אף הם,
והעימות בין תפיסות השלמוּת הללו. לעפיפונים
יכולת מיוחדת: ברגע שאתה מחזיק אחד בידיך,
נעורים סיפורים וזיכרונות מן העבר, וכהרף עין
הדמיון יוצר חוויות חדשות. הבה נעוף!"
, כריסטופר ז'ראט,
עפיפון מקוּשת-ראש
אנגליה, 4102. מסגרת מעץ מילה שכופף באדים,
קנבס-טייבק
Christopher Jarratt
, a well-known designer,
famous for his huge slingshots, returns to
the simpler shapes of the past, such as
the ‘Arch-top’ kite, which resembles the
French pear. “I really enjoy blending classical
techniques with contemporary ones such as
using steam bent English Ash for the frame
and combining this with a Tyvek canvas
covering that I would paint the design onto”,
he wrote. He also stated that the design
of this arc-top kite revisited “is based on
reoccurring thoughts I keep having about
human desire to create ‘perfect’ objects
(cubes, spheres, pyramids) and how they
sit in bucolic landscapes which are also seen
as ‘perfect’ and the juxtaposition of these
notions of perfection. Kites have a special
ability. Just holding one in your hands, allows
your mind to think of stories and memories
of the past, and then within an instant your
imagination is conjuring up new ones too.
Let’s fly.”
Arch-top kite
, Christopher Jarratt,
Great Britain, 2014. Steam bent ash frame,
Tyvek canvas
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...210
Powered by FlippingBook