קטלוג תערוכת העפיפונים - page 36

34
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
שהפריח
Hi-Flier
זוכר את עפיפוני
ג'ים תומפסון
בילדותו, בשלהי שנות החמישים ובראשית שנות
השישים של המאה ה-02 במונפלייה שבמדינת
ורמונט. אולם רק משנת 1102, אחרי שנים של
הוראת אמנות ופעילות מוסיקלית ובעקבות תאונה,
הוא מצייר עפיפונים דמויי מעוין הקלים לייצור. הוא
אוהב לצלם בעלי-חיים ואז לציירם: "אני מקווה
שבאמצעות תיאור מדויק של עיניהם מלאות הרגש,
אוכל לטעת בלב הצופים שלי רגשי כבוד, הזדהות
והתחברות."
, ג'ים תומפסון, ארצות-הברית,
קוף בבון וטייגר
3102. ציור יד, נייר קראפט חום, מוטות עץ
Jim Thompson
remembers the
Hi-Flier
kites
that he flew when he was a child in the late
1950s and early 1960s in Montpellier,
Vermont. However, only in 2011, after years
of teaching art and engaging in other musical
activities, and following an accident, he
began painting these hyper-realistic kites,
choosing the diamond shape, which is easy
to produce. He loves to take pictures of
animals and later paint them: “I hope that
by accurately depicting the soulful eyes
of these creatures I can instill a feeling of
respect, empathy, and connectivity with my
audience,” he says.
Mandrill Monkey and Tiger
, Jim Thompson,
United States, 2013. Hand painted, brown
craft paper, wooden dowels
ג'ים תומפסון עם שניים מעפיפוניו
Jim Thompson with two of his kites
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...210
Powered by FlippingBook