קטלוג תערוכת העפיפונים - page 39

37
Winged kites
עפיפונים בעלי כנף
עפיפונים בעלי כנף
בשפות רבות שאבו העפיפונים את שמותיהם
מן הציפורים. הצורה המתאימה ביותר לעיצוב
עפיפון הייתה זו של בעל הכנף.
ריבוי הציפורים והחרקים העשויים נייר שמקורם
בארצות אסיה ויפי צורותיהם ומורכבותם הילכו
קסם על אנשי המערב ושימשו מאז ומתמיד
מקור השראה ליוצרי העפיפונים. עד היום
הציפורים מהוות נושא מרכזי בעיצוב עפיפונים
מודרניים, שכנפיהם קשיחות או גמישות –
למרות שהחומרים והמבנים ידעו שינויים רבים.
Winged kites
Birds lend their name to kites in
numerous languages. They can fly, and
thus it has been thought that the best
shape for a flying device was a bird.
The multitude of birds and insects made
of paper that originate in Asia and the
beauty and complexity of their shape,
fascinated the Western world, and
have always served as inspiration. Until
now birds remain a central theme for
contemporary kite makers, with either
rigid or flexible wings, although the
structures and materials have developed
over time.
עפיפון מעופף בהא-קוואן ביום התשיעי של החודש התשיעי
תחריט מאת תומס אלום, "סין בתמונות", 3481
Kite flying at Hae-Kwan in the 9
th
day of the 9
th
month,
China Illustrated
, engraving by Thomas Allom, 1843
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...210
Powered by FlippingBook