קטלוג תערוכת העפיפונים - page 42

40
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
בקטלוג מכירות סיני משנות השבעים של המאה
ה-02 נכתב כי "לפני השחרור, אמנות מסורתית זו
הלכה ודעכה". אולם בפועל הדבר לא קרה, ו"ציפורי
הנייר" הפכו מוצר יצוא מוביל בסין הקומוניסטית.
שבריריים, מאופיינים במיוחד במורכבות המבנה
התלת-ממדי שלהם ובשלמותו הסימטרית,
לעפיפונים אלה חלקים נתיקים וקיפול מתוחכם
פשר לארוז אותם בקופסאות קטנות ולשולחם
ִ
שא
לארצות רחוקות. דגמים מסוימים, כמו למשל
השפירית או מרבה-הרגליים, ניחנו אפילו בעיניים
מתגלגלות ובזנב שהסתחרר ברוח. בשנות השבעים
והשמונים, נהגו אמריקנים ואירופים לרכוש את
העפיפונים הללו כחפצי נוי בלבד, למרות שהם
מיטיבים לעוף.
עמ׳ 24-15:
עפיפוני טיאנג'ין: ציפורים, פרפרים וחרקים אחרים,
סין, שנות השבעים של המאה ה-02. נייר, במבוק
“Before liberation,” we read in a Chinese
sales catalogue from the 1970s, “this
traditional handicraft was on the brink
of death.” However, this did not happen
and these paper birds became a symbolic
export product from Communist China.
Fragile, characterized by the complexity of
their three-dimensional structure, by their
delicacy, and their symmetrical perfection,
these kites were composed of detachable
parts using folding techniques which made
it possible to pack them into small boxes
and send them to faraway countries. Some
models, such as the famous dragonfly or
centipede, were made with eyes and tails
that whirled in the wind. In the 1970s and
1980s both Americans and Europeans
often bought these merely as ornaments,
although they could easily fly.
pp. 42-51:
Tianjin kites: birds, butterflies and other
insects
, China, 1970s. Paper, bamboo
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...210
Powered by FlippingBook