קטלוג תערוכת העפיפונים - page 55

53
Winged kites
עפיפונים בעלי כנף
הכנפיים גמישות והזנב מחובר לגוף בלולאות רופפות,
כך שהוא יכול לנוע בחופשיות ברוח
The wings are flexible and the tail is attached to the body
with loose ties, so that it can play freely in the wind
1...,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...210
Powered by FlippingBook