קטלוג תערוכת העפיפונים - page 56

54
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
These kites are children’s flat kites, with
tails. The owl has a keel, which gives it much
better stability. The line must be attached at
its apex.
pp. 54-57:
Thai butterfly, Thai owl
and Thai bird,
Thailand, late 1970s and 1979. Paper,
bamboo
עפיפוני ילדים שטוחים המצוידים בזנבות. עפיפון
הינשוף מצויד בשדרית, המשפרת את יציבותו. על
החוט להתחבר לחלקו העליון.
עמ׳ 45-75:
, תאילנד, סוף
פרפר תאי, ינשוף תאי וציפור תאית
שנות השבעים של המאה ה-02, 9791. נייר, במבוק
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...210
Powered by FlippingBook