קטלוג תערוכת העפיפונים - page 60

58
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
ציפור שטוחה העפה ללא זנב.
אוּף, הודו, 3102. נייר, במבוק
ָ
, עבדול ר
ציפור הודית
A flat bird flying without a tail.
Indian bird
, Abdul Rauf, India, 2013. Paper,
bamboo
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...210
Powered by FlippingBook