קטלוג תערוכת העפיפונים - page 61

59
Winged kites
עפיפונים בעלי כנף
Despite its weight it can fly in moderate
wind and stabilize itself when it flies at a
height exceeding 100 meters.
Mr Be’s Crane
, Nguyen Van Be, Hue,
Vietnam, 2002. Bamboo, fabric, oilcloth
חרף משקלו עפיפון זה עף ברוח מתונה ומתייצב
בהמריאו לגובה העולה על מאה מטרים.
ה, הוּ, וייטנאם, 2002.
ֶ
אן בּ
ָ
ן ו
ֶ
גוּי
ְ
, נ
גוּר של מר בה
ָ
הע
במבוק, בד, שעוונית
כפי שמראה התצלום )מימין(, מבנה הבמבוק מתוחכם ביותר
As the photo (right) shows, the bamboo structure is
extremely sophisticated
1...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...210
Powered by FlippingBook