קטלוג תערוכת העפיפונים - page 62

60
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
ציקדה זו זריזה ועם זאת יציבה הודות לכנפי השרוול
ה יוצרו ציקדות דומות, המצוידות בקשת
ָ
גוֹי
ָ
שלה. בנ
קולית ומחקות במעופן קולות של חרקים. ציקדה זו
עפה ללא קול.
)ציקדה(, אנז'ו, מחוז אייצ'י, יפן, שנות
אקו
ָ
מי-ד
ֶ
ס
השבעים של המאה ה-02. נייר, במבוק
This cicada is fast, albeit stable, thanks to
its windbags. In Nagoya there are similar
cicadas with sound- making bows that
imitate the noise of insects when they fly.
This one flies with no sound.
A Semi Dako
(cicada), Anjo, Aichi region,
Japan, 1970s. Paper, bamboo
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...210
Powered by FlippingBook