קטלוג תערוכת העפיפונים - page 63

61
Winged kites
עפיפונים בעלי כנף
צורה נקבית, מעוטרת בעטלפים אדומים
ובאפרסקים, סמל לאושר, וצורה זכרית, מעוטרת
באדמוניות ובפרפרים, סמל לעושר ולמזל טוב.
, בייג'ין, סין, שנות השבעים והשמונים
סנוניות בייג'ין
של המאה ה-02. בד, במבוק
A female shape, decorated with red bats
and peaches that symbolize happiness, and
a male shape, decorated with peonies and
butterflies that symbolize wealth and good
fortune.
Beijing swallows
. Beijing, China, 1970s and
1980s. Fabric, bamboo
מבנה הבמבוק של
זוג עפיפוני סנוניות
בייג'ין
Bamboo
structures of
male and female
Beijin swallows
חזית
front
גב
back
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...210
Powered by FlippingBook