קטלוג תערוכת העפיפונים - page 64

62
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
שלושה עפיפוני ציפורים מודרניים אלה )עמ׳ 36-56(
הושפעו מהמצאות מדע האווירונאוטיקה בסוף המאה
ה-91 ותחילת המאה ה-02.
העפיפון הקשיש ביותר בשלישייה נכבדה זאת
הוא בן למעלה ממאה שנה. יוצרו, אוגוסט ס' גומס,
היה אחד מאומני העפיפונים החשובים ביותר
בצרפת משנת 1191 ואילך, כשצפה את האפשרויות
והיישומים העתידיים בתחומים שונים כגון: חקר
החלל, צילום אוויר, הצלת חיים, תרבות הפנאי,
פרסום ועוד. הוא העניק לעפיפוניו שמות דוגמת
"הינשוף הפריסאי", "הצבי המעופף", "השחף
הקורא" ועוד.
, אוגוסט ס' גומס, צרפת, 1191. בד
השחף הקורא
מודפס, מתכת, עץ
These three Modern Birds (pp. 63-65)
were influenced by the inventions of the
aeronautical engineers of the late 19
th
and
early 20
th
centuries.
The oldest of these venerable bird kites
dates back more than a century. Auguste
C. Gomes became one of the most
important kite producers in France as of
1911, by anticipating future possibilities
and applications in the fields of space
exploration, aerial photography, the saving
of life, ascensions, leisure time, publicity,
etc. He gave his kites names such as
La
Chouette parisienne
,
Le Cerf-a
é
roplane
,
Le Go
é
land Appelant
(French: The Parisian
Owl, The Airplane Deer, Calling Seagull).
Go
é
land Appelant
(French: Calling Seagull),
Auguste C. Gomes, France, 1911. Printed
textile, metal, wood
פרסומת ל"שחף הקורא" של גומס
An advertisement for Gomes Goeland appelant
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...210
Powered by FlippingBook