קטלוג תערוכת העפיפונים - page 66

64
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
ריצ'רד שטייף , מעצב עפיפון-הנשר, הוא גם יוצרו
של דובון הפרווה המפורסם "טדי-בר" לחברת
הצעצועים הגרמנית "שטייף". בהיותו חובב תעופה
נלהב, הוא עיצב ב-8091 את העפיפון האגדי
"רולופלאן". כשיוצר בקנה מידה גדול )מוטת כנפיים
של 06.3 מ'(, יכול היה העפיפון לשאת אדם או
לבצע תצלום אוויר, דבר שעורר את התעניינותו של
הצבא הגרמני.
עפיפון-נשר בעל ממדים צנועים יותר, העשוי בד
כותנה צהוב ועליו הדפס שחור, מיוצר על-ידי
"שטייף" משנת 4391 בגודל אחיד: מוטת כנפיים של
02.1 מ'. בתערוכה מוצג המבנה הדו-שדרתי של
עפיפון זה.
)בגרמנית: אדלר דראכן(, ריצ'רד שטייף,
עפיפון-נשר
גרמניה, 4691. כותנה עדינה, עץ, חיבורי מתכת
The eagle-kite was conceived by Richard
Steiff, the creator of the famous teddy bear
for the German toy brand Steiff. He had a
passion for aviation and in 1908 designed a
legendary kite - the Roloplan – which when
produced in large-scale (wingspan of 3.60
meters) could carry a person, or perform
aerial photography. The German Army
showed great interest in it.
The more modest Adler Drachen, made of
yellow cotton printed in black, has been
traded by the toy company since 1934 in
one size: wingspan of 1.20 meters. The
structure of this double-spined bird is
exhibited next to it.
Adler Drachen
(German: Eagle Kite), Richard
Steiff,
Steiff,
Germany, 1964. Cotton, wood
and metal parts
פרסומת לעפיפון-
הנשר ולרולופלן
תוצרת "שטייף".
הנשר יוצר בשנים
1968–1934
A publicity for
Steiff Eagle
and Roloplan.
The Eagle was
manufactured
from 1934 till
1968
1...,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...210
Powered by FlippingBook