קטלוג תערוכת העפיפונים - page 67

65
Winged kites
עפיפונים בעלי כנף
Albeit more recent, the third modern bird kite
is a very famous model because the wings
flutter continuously in bird-like motion.
Space bird
, United States, registered patent,
1963. Tear-proof acetate cloth, wood
פרסומת לעפיפון-קופסה
מכונף זה, שהיה פופולרי
מאוד בשנות השישים של
המאה ה-02
An advertisement for
this winged box-kite bird
which was very popular
in the 1960s
למרות היותו החדש ביותר, דגם עפיפון-הציפור
השלישי מפורסם ביותר בזכות הכנפיים המרפרפות
ללא הרף כמעוף הציפור.
, ארצות-הברית, פטנט רשום, 3691.
ציפור חלל
יריעת פלסטיק עמידה בפני קריעה, עץ
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...210
Powered by FlippingBook