קטלוג תערוכת העפיפונים - page 71

69
Winged kites
עפיפונים בעלי כנף
מאה העפיפונים בתערוכה במלבורן,
אוסטרליה, 9002
One hundred kites of the exhibition
in Melbourne, Australia, 2009
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,...210
Powered by FlippingBook