קטלוג תערוכת העפיפונים - page 75

73
Winged kites
עפיפונים בעלי כנף
איור המופיע בספר צרפתי מאת
ג' טיסנדייה שראה אור בשנת 0881, המלמד
כי כבר אז עוררו העפיפונים היפניים סנסציה
This illustration in a French book by
G. Tissandier published in 1880,
shows that the Japanese windbag kite
was already a sensation at the time
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,...210
Powered by FlippingBook