קטלוג תערוכת העפיפונים - page 77

75
דמויות מעופפות
באסיה, כמו גם במערב, דמויות הנייר המעופפות בקצה חוט –
דמויות שמימיות או אנושיות, לוחמים נועזים, מפלצות, מלאכים
או שדים, גיבורי סרטים מצוירים – מופרחות לעולם אחר, למרחבי
האין-סוף, אל הלא-נודע, שלא נחקר במשך אלפי שנים ועל כן
פתוח לאמונות, לחלומות, לפנטזיות.
מפריחי העפיפונים האלה אינם מתמסרים רק למשחק עם הרוח,
לחיקוי של מעוף הציפור, אלא מרגישים עצמם מעופפים, מנסים
לפתות יצורים חמקמקים המאכלסים את השמים, שולחים מסרים
רהוטים בחיפוש קשר עם עולמות עליונים.
Flying figures
In Asia, like in the West, the paper flying figures - simple
human or divine winged figures, bold warriors or famous
actors, monsters, angels, demons or heroes from
animated films - are propelled into an unpredictable space,
undiscovered for thousands of years, and thus open to
every kind of dream, belief or fantasy.
Those who fly these figure-kites do not merely engage
in playing with the wind or imitating a bird in flight; they
fly themselves by proxy, attempting to lure the intangible
creatures high above, sending out eloquent messages,
seeking to communicate with other worlds.
יאקו מעופף, מתוך "הטבע", 6881
Flying Yakko, in
La Nature
, 1886
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,...210
Powered by FlippingBook