קטלוג תערוכת העפיפונים - page 78

76
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
ביפן, שבה עפיפונים משולבים
לרוב בטקסים חברתיים ודתיים,
שכיח למצוא ייצוג של דמויות
שמימיות או אנושיות, במיוחד
דיוקנים של אלים, גיבורים,
שחקנים, לוחמים, משרתי
סמוראים.
In Japan, where kites are
frequently integrated into
social and religious rituals,
human representation is
frequent, especially faces
of heroes, divinities, actors,
warriors, Samurai servants.
עפיפוני קרב משוּשים, נטולי
זנב, מעוטרים בדיוקני שחקנים
או לוחמים. היותם בעלי שדרית
נתיקה, המאפשרת לגלגלם
כשפופרת, הופכת אותם נוחים
לנסיעה ולאחסון.
ה, יפן,
ָ
ט
ָ
, אזור ניאיג
קוּס
ָ
שני רוק
שנות השבעים של המאה ה-02
The two rokakus, hexagon-
shaped fighter kites,
devoid of tails, decorated
with portraits of actors or
warriors, have a removable
spine, which allows them
to be rolled up like a tube.
It is convenient both for
transport and storage.
Two Rokkakus
, the Niigata
region, 1970s
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...210
Powered by FlippingBook