קטלוג תערוכת העפיפונים - page 82

80
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
The famous image of the
founder of Zen Buddhism.
Daruna
, Tokyo, 2000s
העפיפון מייצג דימוי מפורסם של
מייסד הזן-בודהיזם.
, טוקיו, שנות האלפיים
רוּנה
ָ
ד
1...,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...210
Powered by FlippingBook