קטלוג תערוכת העפיפונים - page 84

82
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
עפיפון זה, שנמכר ליד מקדש
מפורסם, מייצג גיבורה שמימית
באגדת עם יפנית עתיקה.
ן ג'י טטסומה, נסיכת
ֶ
מקדש שוּז
, שנות האלפיים
ה
ָ
גוֹי
ָ
דקו ק
This kite, which was sold
near a famous temple,
represents a celestial
heroine of an ancient
Japanese story.
Shuzen Ji Temple Tatsuma,
Dako Princess Kaguya
,
2000s
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...210
Powered by FlippingBook