קטלוג תערוכת העפיפונים - page 86

84
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
היאקו הוא עפיפון משרת הסמוראי. עפיפוני היאקו
מצוידים בשרוולי מפוח. גפיהם התחתונות הן זנבות
נייר המרחפים במעופם. ילדים ביפן, האוהבים
עפיפונים מסוג זה, מוסיפים להם בדרך כלל זנב
לשיפור המעוף.
, יפן, 2102
יאקו
The Yakko is a Footman Kite, the kite of a
Samurai servant, equipped with windbags.
Its lower limbs are paper tails which float
in flight. Children, who love these kites in
Japan, often add another tail to facilitate
flying.
Yakko
, Japan, 2012
מבנה הבמבוק )בהבלטה( של יאקו
The bamboo structure of
the Yakko, in bold
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...210
Powered by FlippingBook