קטלוג תערוכת העפיפונים - page 89

87
Flying figures
דמויות מעופפות
Four traditional figures
depicted on miniature kites,
Japan, 20
th
century
ארבע דמויות מסורתיות
מעטרות עפיפונים זעירים, יפן,
המאה ה-02
1...,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...210
Powered by FlippingBook