קטלוג תערוכת העפיפונים - page 9

תוכן
מבואת התערוכה
עפיפוני ילדים
עפיפונים בעלי כנף
דמויות מעופפות
עפיפונים מאוישים
עפיפונים יוצאי דופן
עפיפוני קרב
עפיפוני עלים
עפיפונים תוצרת הארץ
אפילוג
ציפורי חירות – עפיפונים אמנותיים
קריסטין ארמנגו
9
24
36
74
96
114
156
174
186
195
196
200
Contents
Entrance to the exhibition
Children’s kites
Winged kites
Flying figures
Manned flights
Extraordinary kites
Fighter kites
Leaf kites
Israeli kites
Epilogue
Liberty birds – artistic kites
Christine Armengaud
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 2,3,4,5,6,7,8,210
Powered by FlippingBook