קטלוג תערוכת העפיפונים - page 90

88
PLAYING WITH THE WIND
לשחק עם הרוח ‹
Brought from China many
years ago, these venerable
and fragile Chinese
women testify to a bygone
era. Today the figures
represented on Chinese
kites are painted on silk.
Two women in flight
, China,
circa 1880s
שני עפיפוני הנשים המהודרים
והשבריריים הללו, שהובאו
מסין לפני שנים רבות, הם עדות
לתקופה שחלפה. כיום, הדמויות
המעטרות את העפיפונים הסיניים
מצוירות על משי בייצור תעשייתי.
, סין, שנות
שתי נשים במעופן
ה-08 של המאה ה-91 לערך
1...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,...210
Powered by FlippingBook