קטלוג תערוכת העפיפונים - page 97

95
Flying figures
דמויות מעופפות
מאחור, מוטות הבמבוק החצויים
נתונים בין שתי שכבות נייר,
המחזיקות ומחזקות אותם.
, תאילנד, 8891. נייר,
סופרמן
במבוק
At the back, the split
bamboo spars are
sandwitched between two
layers of paper, which not
only holds it together, but
also stregthens the head.
Superman
, Thailand, 1988.
Paper, bamboo
1...,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...210
Powered by FlippingBook