קטלוג תערוכת העפיפונים - page 99

97
עפיפונים מאוישים
במערב, נותרו העפיפונים גולמיים בעיצובם עד שלהי המאה
ה-91. באותה עת, נושא התעופה עורר עניין רב, וחלוצי כיבוש
האוויר התנסו בצורות חדשות כדי להגדיל את העפיפונים, לחזקם
ולבסס את אמינותם.
ויליאם אבנר אדי עיצב מגוון עפיפונים חסרי זנב, שזכו לכינוי
"עפיפון אדי" בהשראת העפיפונים של מלזיה המקומרים ונטולי
ייב התעניין אף הוא בטיסות
ֶ
ר
ְ
ג
ְ
ר
ָ
הזנב )0981–7981(; לורנס ה
מאוישות ופיתח את עפיפון הקופסה להרכבה )3981(; אלכסנדר
גרהם, שהתנסה בצורות שונות, הציג חידוש עם "עפיפון בל"
עוֹנים. בהקשר היסטורי זה, תרומתם
ָ
ְ
ר
ַ
)8981(, שהכפיל את הא
של אוקטב שנוּט, צ'רלס ג'' למסון ואחרים בתחום הניחה את
המסד לפעילותם של האחים רייט בבניית כלי הטיס הדו-כנפי
שלהם, לפני שהמשיכו לשלב שלאחר מכן – האווירון.
Manned flight
In the West, kites remained quite crude in design until
the late 19
th
century. At that time there was a demand
for human flight, and the pioneers of the conquest of the
sky experimented with new forms and shapes in order to
gain size, reliability and strength.
William A. Eddy set about designing a tailless variety,
the
Eddy
kite (1890-1897), inspired by Malaysian kites,
which were curved and devoid of a tail; L. Hargrave
,
also interested in the problems of manned flights,
developed the Box Kite or cellular kite (1893). A.G.
Bell, after experimenting with other various shapes,
introduced an innovation with the Bell Kite (1898) that
multiplied tetrahedrons. It is in this historical context
that the contribution of Chanut, Lamson and others
took place, and that the Wright brothers developed their
biplane glider, before continuing to the next phase – the
airplane.
עפיפון ספינת האוויר של צ'רלס ג'' למסון, 7981
Charles G. Lamson’s Air ship kite, 1897
1...,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...210
Powered by FlippingBook