Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  13 / 292 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 13 / 292 Previous Page
Page Background

11

שנמצאו בצפון צ'ילה. אלה תוארכו על סמך בדיקת פחמן 41 לשנים 3652-2791

לפנה"ס ושויכו לתרבות צ'ינצ'ורו. זהו גבר בוגר שמעל שפתו העליונה ישנו

גופות מקועקעות נוספות התגלו בכל רחבי דרום

8

קעקוע עשוי רצף של נקודות.

9

אמריקה בתרבויות שונות כמו צ'ימו, מוצ'ה וטיוואנקו.

שרידי אדם וכלים של תרבויות קדומות שבהן נהגו להתקעקע התגלו גם

ובהרי

10

בכל המרחב הארקטי וסביבותיו כמו באלסקה, באיי לורנס, בגרינלנד

11

האלטאי שבסיביר.

במצרים ובנוביה נמצאו עדויות איקונוגרפיות וחומריות לקעקועים מתקופה

שמשתרעת על פני לפחות 000,4 שנה, מהאלף הרביעי לפנה"ס ואילך, היסטוריית

נראה, כי בעיקר נשים התקעקעו

12

הקעקועים הארוכה ביותר הידועה עד כה.

כחלק מטקסי מעבר וחניכה בעקבות שינויים פיזיולוגיים, כטקסי הגנה בזמן

לידה ולהעצמת הפריון. דוגמא מפורסמת לשרידי גוף אנושי מקועקע ממצרים

העתיקה היא המומיה של אמונט המתוארכת לתקופת הממלכה התיכונה

(0402-0461 לפנה"ס), שנמצאה קבורה בארון עץ משובח בדיר אלבחארי.

העדויות מצביעות על כך שאמונט הייתה כוהנת האלה חתחור. גוף המומיה

נושא קעקועים של נקודות וקווים הפזורים עליו; מתחת לטבור ישנה צורה

אליפטית המורכבת מאותם קווים ונקודות. מומיה של אישה נוספת מאותה

תקופה, אשר זוהתה כרקדנית, עוטרה בקעקוע דמוי מעוין העשוי אף הוא מרצף

נקודות וקווים. צלמיות חרס ופיאנס שנמצאו במצרים, המתוארכות לאלף

הרביעי לפנה"ס, מתארות דמויות נשיות שעל גופן עיטורים, המייצגים ככל

הנראה קעקועים. בימי הממלכה התיכונה, נקברו לצד המתים צלמיות קטנות

מפיאנס כחול, שנקראו "כלות המתים" ועוטרו בדגמים זהים לאלה שנמצאו על

המומיות הנשיות מאותה תקופה. נראה, כי במצרים הקדומה התקיימה זיקה

בין קעקועים לאמנויות המוסיקה והמחול, כפי שניתן ללמוד גם מקערת פיאנס

מתקופת הממלכה החדשה (0551-0701 לפנה"ס), שעליה מצוירת דמות נשית

13

פורטת על כלי מיתר ועל ירכה קעקוע של האל בֵּס, מגן הבית והנשים ההרות.

ישנן עדויות ארכיאולוגיות המתארכות את תחילת עיטור הגוף האנושי לימי

ראשית האנושות. במערת סח'ול (הגדי) בחוף הכרמל ובמערת קפזה (הקפיצה)

המתוארכות סביב 000,001 שנה לפני זמננו (התקופה הפליאוליתית

14

שבגליל,

התיכונה), התגלו עצמות הומו ספיאנס שנקברו עם עצמות חיה, כלים וצדפים

וכן גושי אוכרה ששימשו כנראה לקישוט הגוף או הקברים.

במערת בלומבוס (כיום בדרום אפריקה), המתוארכת לתקופת האבן

התיכונה האפריקנית (000,001-000,57 לפני זמננו), נתגלו קונכיות וכלי עצם עם

קעקועים: בין השבטי לאוניברסלי