Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  24 / 292 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 24 / 292 Previous Page
Page Background

קעקועים — גוף האדם כיצירת אמנות

22

ר נסנס של קעקועים

תרבות הקעקוע נוכחת כיום כמעט בכל מקום בעולם. פרקטיקת הקעקוע

ומשמעויותיה השתנו מאוד בארצות־הברית ובאירופה מאז שנות השישים של

תהליכים

57

המאה העשרים, עד שיש הרואים במתרחש מעין רנסנס של קעקועים.

אלו קרו בזכות מיזוג של השפעות אמנותיות מתרבויות ותת־תרבויות שונות,

כגון: תרבות־הנגד ההיפית, אמנות עכשווית, תרבות בתי הכלא ותרבויות

שאינן מערביות. למן אמצע שנות התשעים של המאה העשרים צמחו סגנונות

קעקוע חדשים, זאת לצד תחייה והמשכיות של מסורות קעקוע ילידיות עתיקות,

58

המבוצעות בשיטות מסורתיות וחדשות.

) ברוח

Art Design

רז מציינת כי אמנות הקעקוע היא סוג של "עיצוב אמנות" (

התפיסה הפוסט־מודרניסטית, המבטלת את ההפרדה בין הגדרות אמנות ועיצוב

59

ומאפשרת מזיגה של השראות מתחום תולדות האמנות.

אמני קעקוע וירטואוזים יוצרים עיצובים מורכבים ומקוריים כמחווה

לתרבויות ספציפיות באמצעות חילוצם של דימויים מתחומים אמנותיים

ואומנותיים מגוונים כמו ציור, גילוף, קַדָּרוּת, אריגה ואף אדריכלות. ניכרות

השפעות מעולם המדע והרוח (למשל, ביו־מכניקה — סוגה המשלבת ביולוגיה,

רובוטיקה ומדע בדיוני) ומשפת העיצוב הגרפי והדיגיטלי. סוגת קעקוע מובילה

שנוצרה כמענה לצורך בהגדרה עצמית

60

כיום היא הגיאומטריה המקודשת,

מחודשת מבחינה רוחנית. סוגה זו מנסה להבין את מקומו של האדם בעולם

ולבסס תהליכי חניכה שיתמכו בפרט בחברה המערבית. היא אף מעודדת יצירה

של חברה אנושית הוליסטית.

בעשורים האחרונים ניכרת התפתחות בהבנת הפוטנציאל הרוחני של

קעקועים המציבה אותם ככלי חניכה. בשנות השבעים והשמונים של המאה

העשרים התפתחה תנועת "הפרימיטיביים המודרניים", השואפת להחזיר ערכים

משפחתיים שבטיים ואקולוגיים לחברה המערבית, בין השאר באמצעות אמנות

טקסית, עיצוב הגוף מחדש וקעקועים בעלי הקשרים תרבותיים ואנתרופולוגיים

את המונח "פרימיטיביים מודרניים" טבע אמן הגוף פאקיר מוספאר

61

רחבים.

בלוס אנג'לס ומשמעו אדם לא־שבטי שמגיב לדחפים קמאיים לעשות מעשה

בגופו: "המטרה של הקעקוע היא לעשות משהו למען האדם, לעזור לו להכיר את

הקסם האישי הרדום בתוכו. נדמה שהמטרה של העולם המודרני היא למחוק

הבדלים. המערכים הגנטיים של צמחים, ציפורים ובעלי־חיים ייצרו במקור יותר

ויותר הבדלים ומגוון. עכשיו יש כוח גדול ודכאני שמנסה ליצור הומוגניות...