תקנון אתר - מוזיאון ארץ ישראל

תקנון אתר

מוזיאון ארץ ישראל-תל-אביב (חל"צ) 520035908 ("החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת : www.eretzmuseum.org.il (״האתר״).

האתר מספק מידע כללי אודות החברה ופעילויותיה, לרבות תערוכות ותצוגות, חוגים, פעילויות ואירועים אחרים, כפי שיוצעו מעת לעת באתר ("השירותים"), ומאפשר בין היתר הרשמה ו/או רכישת כרטיסים לשירותים.

1. כללי

1.1. תקנון זה יחד עם מדיניות הרכישות והביטולים מהווים הסכם מחייב בינך (״אתה״, "משתמש" או "לקוח") לבין החברה בנוגע לשימושך באתר ולביצוע רכישה באמצעותו ("התקנון"). קרא את התקנון בקפידה, שכן שימושך באתר מעיד על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, ללא כל הגבלה או הסתייגות. אין בתקנון זה כדי לגרוע מכל התחייבות או התקשרות אחרת בינך לבין החברה.

1.2. כל שימוש בתוכן האתר ו/או בשירותים המוצעים בו, שלא בהתאם לתקנון, אסור בהחלט והחברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשהות את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מהוראות התקנון.

1.3. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו באתר, על כן הנך מתבקש לעיין בנוסח התקנון מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

1.5. השימוש באתר הינו פתוח וזמין לכולם, ללא תשלום (למעט עבור השירותים או המוצרים המוצעים דרכו, ככל ונקבעה תמורה בעבורם).

2. אופן השימוש באתר

2.1. החברה ממליצה לך לקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את תיאור השירותים על מנת לוודא שהם מתאימים לצרכיך. עם זאת תשומת לבך כי תמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.

2.2. שימוש באתר וכן כל החלטה שתקבל ביחס לשירותים ולתכנים שיתפרסמו באתר היא באחריותך המלאה.

2.3. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות.

2.4. אתה מסכים שלא להשתמש באתר באופן שעלול לפגוע ו/או להזיק לאתר ו/או לחברה ו/או למשתמשים באתר, וכן שלא:

א. למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי ו/או מסחרי במידע המוצג באתר ו/או בקשר לאתר;

ב. לעשות כל פעולה שיש בה להונות ו/או להטעות, לרבות את החברה ו/או את משתמשי האתר;

ג. להתחזות (או לנסות להתחזות) לאדם אחר ו/או לתת הצהרה כוזבת ביחס לזהותך;

ד. לפגוע בתפקוד, בטיב ובאבטחת האתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות על ידי העלאת ו/או העברת וירוסים, סוסים טרויאניים או יישומים אחרים המעמיסים על האתר ו/או מגבילים ו/או מונעים את השימוש באתר או כל חלק ממנו;

ה. לעשות שימוש באתר ביישומי מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, Bots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, שליחת הערות או הודעות, אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, כריית וחילוץ נתונים. ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ו/או מידע מהאתר;

ו. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת בקשר למוצרים ו/או לאתר, להרחבה בעניין זכויות קניין רוחני אנא ראה סעיף 5 להלן;

ז. להציג את האתר או כל חלק ממנו באופן גלוי או נסתר ו/או קישור לאלמנטים באתר כגון תמונות, סרטונים ותוכן אחר, במנותק מדפי האתר בהם הופיעו במקור, לרבות הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror);

ח. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין.

2.5. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ״AS IS״. החברה אינה מתחייבת כי מידע ו/או שירותים שהיו קיימים במועד מסוים יוסיפו ויופיעו גם בעתיד והנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור.

2.6. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. חרף זאת, זמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים שונים, כגון תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת, אשר אינם חפים מתקלות. החברה אינה מתחייבת שהאתר יפעל כסדרו ויהיה זמין ונגיש בכל עת, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, שגיאות, נזקים, תקלות או כשלים אחרים.

3. רכישה באמצעות האתר

3.1. ביצוע הזמנה ו/או רכישה על-ידי מי שמתחת לגיל 18 בעת ההזמנה ו/או הרכישה ההזמנה ייעשה אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס.

3.2. ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר כפוף להוראות ותנאי מדיניות הרכישות והביטולים של החברה שניתן למצוא כאן.

3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזמנה של שירותים לרבות, רכישת כרטיסי כניסה לתערוכות, רכישת מנויים, רישום לחוגים, רישום וכיו"ב, באמצעות האתר כפופה לאישור החברה. החברה שומר לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, אי פתיחת חוג) ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

4. הרשמה לרשימת הדיוור והזנת פרטים בעת ביצוע רכישה

4.1. החברה מציעה לך להירשם לרשימת דיוור על מנת לקבל תכנים שוטפים, לרבות עדכונים על הטבות ומבצעים שונים שתציע החברה. יש באפשרותך, בכל עת, לבקש כי תוסר מרשימת הדיוור באחת מהדרכים שיוצגו בגוף ההודעה או על ידי פניה לכתובת: [email protected]

4.2. בעת ביצוע הרשמה ו/או הזמנה ו/או הרכישה ו/או הרשמה לרשימת הדיוור תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. אתה מתחייב כי הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם פרטיך וכי הם נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים חלקיים או שגויים וכן שינוי בפרטים ללא עדכון החברה עלולים למנוע את קבלת השירותים ו/או עדכונים ו/או היכולת ליצור עמך קשר במקרה הצורך.

4.3. החברה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר ולא תעשה שימוש בפרטים שתמסור, בקשר עם הזמנתך ו/או רכישתך באתר ו/או הרשמתך לרשימת הדיוור, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. למעבר למדיניות הפרטיות, אנא לחץ כאן. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לעיין בה מעת לעת.

5. קניין רוחני

5.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או בתוכנו לרבות, זכויות בקשר לשירותים, הנן רכושה של החברה ו/או צדדים שלישיים. זכויות אלו חלות בין היתר, על התכנים והנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר לרבות עיצוב, גרפיקה, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, תוכנות, קוד וכל מידע אחר וכן סימני לוגו, סימני מסחר, שם המתחם (domain name) וכיו״ב וכל מוניטין הקשור בהן ("זכויות הקניין הרוחני"). אין לראות במידע המוצג באתר כמקנה רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בזכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או אותם צדדים שלישיים.

5.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהמידע ו/או התכנים הכלולים באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר (בין שנרשמו ובין אם לאו), תמונות וטקסטים, עיצוב האתר והמוצרים וכיו"ב, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא אישורה של החברה בכתב ומראש (או לפי העניין של צדדים שלישיים) ובכפוף לתנאי ההסכמה.

5.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור בסעיף 5.2 לעיל, אין להסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים © או סימן מסחר ® הנלווים לתוכן או הסימנים שיעשה בהם שימוש. מובהר כי זיוף או מחיקת אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר לאתר תהווה הפרה של תקנון זה. החברה שומרת את זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למנוע או לרפא הפרה ו/או נזקים שיגרמו לה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהפרה כאמור.

5.4. ככל שתשלח לחברה תגובות, המלצות, ביקורות או השגות (feedback), החברה תהיה רשאית לעשות בהן שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם ו/או לפצות אותך בכל דרך שהיא בגין התגובה, ההמלצה, הביקורת או ההשגה כאמור, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור.

6. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

6.1. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על-ידי צדדים שלישיים ("אתרי צד שלישי"). מובהר כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרי צד שלישי. מסירת פרטים והרשמה באתרי צד שלישי אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרי צד שלישי ולהוראות כל דין.

6.2. הגלישה לאתרי צד שלישי, כמו גם כל פעולה שתבצע בקשר אליהם, הינה באחריותך ובאחריות של בעלי אתרי צד שלישי בלבד, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בגין אבדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש ו/או במידע הניתן באתרי צד שלישי.

6.3. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

7. אחריות

7.1. בכל מקרה שהנך סבור כי השירות שקיבלת לוקה בחסר עליך לפנות לשירות הלקוחות של החברה על מנת לטפל בפנייתך, בהתאם למדיניות הרכישות והביטולים והוראות כל דין. בכפוף להוראות הדין, נפלה טעות קולמוס בתיאור השירות/ים, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.

7.2. בכל מקרה, ובכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם הלקוח לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.3. על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי החברה ו/או מי מטעמה כאמור על ידי צד שלישי ו/או עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתקנון זה, ו/או של הפרה של כל זכות אחרת השייכת לצד שלישי כלשהו.

8. זכויות יוצרים

מוז"א, מוזיאון ארץ-ישראל, תל-אביב, הינו מלכ"ר שכל פעילותו מכוונת לרווחת הציבור ונעשית ללא כל מטרת רווח. אנו מכבדים את זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים ומשקיעים מאמצים באיתור בעלי זכויות יוצרים לצורך שימוש בחומרים המופיעים באתר.

השימוש נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007.

אם לדעתכם נפגעה זכותכם כבעלים של זכויות יוצרים בחומר המופיע באתר זה, הנכם רשאים לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected], בבקשה לחדול מעשיית השימוש ביצירה. בעשותכם כן אנא ציינו שם מלא ומספר טלפון וצרפו צילום מסך וקישור לדף הרלוונטי באתר.

9. שונות

9.1. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד החברה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. החברה רשאית להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתקנון זה.

9.2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

9.3. רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

9.4. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט שבמחוז השיפוט של בית משפט המחוזי בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין החברה.

9. צרו קשר

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ו/או לשירותים המוצעים באתר, ניתן לפנות אלינו באמצעים הבאים:

כתובת: חיים לבנון 2, רמת אביב, תל אביב
טלפון: 03-6415244
דוא"ל: [email protected]