חומר, רגש - הביאנלה החמישית לקרמיקה ישראלית


הביאנלה החמישית לקרמיקה ישראלית

 

הביאנלה החמישית לקרמיקה ישראלית בוחנת את שדה הקרמיקה הישראלי דרך המבט האישי של כל יוצר ויוצר. מתוך מכלול רחב ומקיף זה, המציג גופי עבודות של חמישים ושבעה יוצרים, ניתן יהיה לזהות את מוקדי העניין המרכזים של השדה כיום.
התערוכה מציגה מגוון רחב, גם אם לא שלם, של העשייה הקרמית בארץ. הפרספקטיבה הנחשפת כאן לעיני הקהל, היא אישית. כל יוצר ויוצר מצביע על כיווני המחשבה המעניינים אותו, המעסיקים אותו, או המטרידים אותו. העשייה בפריפריה (שם פועלים רוב היוצרים בארץ) מאפשרת ליוצרים להתמקד בגופם הם, בתחושותיהם ובהשקפת עולמם הפנימי על המצב הישראלי. המצב הפוליטי-חברתי נותר מאחור ברוב המקרים, אך הוא צץ ועולה בתפישת מכלול התערוכה כולה, כתת-זרם מרתק ומפתיע.
הצגה של מכלול מקיף שכזה יחדיו מצביע על תופעות רחבות יותר, החורגות ומרחיבות את היריעה, הרבה מעבר לביטוי הנקודתי והאישי.


אוצר:  חגי שגב

מ- 5 בדצמבר 2008 עד 2 במאי 2009