הביאנלה הרביעית לקרמיקה ישראלית


טריטוריה וזהות - בין קרמיקה ואדריכלות

 

המפגש בין הקרמיקה לאדריכלות מאפשר לבחון את תקפותו של ערך המקומיות בעידן של תהליכים גלובאליים. העבודות המגוונות המוצגות בתערוכה בוחנות פנים רבות להקשרים התרבותיים, הדתיים, האתניים והלאומיים של חיינו.

"האדריכלות והקרמיקה הן שתי דיסיפלינות של חומר", אומר האדריכל ואוצר התערוכה דוד קנפו. "הן מעצבות ובונות את סביבת חייו המיידית של האדם ונותנות מענה לצרכיו המעשיים ולמאוויו הרוחניים. שתיהן אוצרות בחומר ובחלל, בצורה ובצבע את הערכים האסתטיים והתרבותיים של קהילות ועמים... על כן יש במפגש זה אפשרות להתבוננות ביקורתית לא רק ביחסי הגומלין בין שתי דיסיפלינות, אלא גם בניתוח רחב של היצירה התרבותית בהקשר מקומי וגלובלי כאחד".

העבודות המוצגותבביאנלה מתמודדות עם שאלות רבות המרכיבות את הקשר המיוחד בין השאלה הטריטוריאלית לבין שאלת הזהות, במכלול הקשרים: התרבותי, האתני, הדתי והלאומי. חלק מן העבודות מציגות ביקורת על מוסכמות חברתיות ותרבותיות, ועל אייקונים של האדריכלות הישראלית (לדוגמה עבודה המציגה תריסול). עבודות אחרות מציגות התנגשות בין ערכים מזרחים למערביים וחלקן עוסקות בקשר שבין קדושה לגיאוגרפיה (תפילין, גבעה בשומקום ועליה קבוצת אנשים ועוד). המושגים "גבול" ו-"בית" מוצגים בעבודות אחרות (לדוגמה: בית תלוי באוויר ועוד) ועבודות נוספות מציגות ביטויים שונים להנצחה ולזכרון.

 

אוצר: אדריכל דוד קנפו

מ- 22 בנובמר 2006 עד 24 באפריל 2007