מטבעות במשבר


גלובליזציה, אינפלציה, מיתון, מהפכות כלכליות

מהעת העתיקה ועד ימינו

 

תופעת המשברים הפיננסיים היתה ועודנה בעלת חשיבות גדולה במערכת הכלכלית של מדינות. היווצרות המשברים קשורה, ככל הנראה, למעגלי העסקים ולקצב הגידול או הצמצום של הפעילות הכלכלית. במהלך ההסטוריה אנו עדים לתופעות כמו אינפלציה, דפלציה, מיתון, גלובליזציה, הורדת ערך המטבע, מחסור בכסף קטן ותופעות נוספות, שנקשרו ישירות למלחמות, למהפכות כלכליות או למניפולציות של שליטים ואנשי עסקים.

התערוכה מתמקדת במשברים פיננסיים מן העת העתיקה ועד ימינו - מנקודת מבט הסטורית, בצורה חזותית באמצעות שטרות, מטבעות, תחליפי כסף ופריטים שונים וניתן לראות כיצד עקרונות הכלכלה והמטבע לא השתנו במהותם במשך הדורות.

הנסיון הראשון בהסטוריה לאחד מערכת כספים ("גלובליזציה") נעשה בתקופה ההלניסטית (המאה ה-4 לפנה"ס) בידי אלכסנדר מוקדון, לאחר כיבושיו הצבאיים, שהבטיחו את התפשטות המטבעות שטבע בכל רחבי האימפריה שהקים. דוגמה לאינפלציה הדוהרת ניתן למצוא במאה ה-3 לספירה, כאשר מערכת הכספים המסורתית של רומא כורעת בהדרגה. בשנים 320-350 לספירה, למשל, ניתן היה לרכוש בבבל חבית יין ב-4 דינרי כסף, ואילו בארץ לא ניתן היה להשיג חצי ליטר יין בפחות מ- 75 דינרי כסף.

בעת החדשה גרמו לעתים מצבי משבר, כמו מחסור בכסף קטן, להדפסה מוגברת של תחליפי כסף מנייר - בתערוכה מוצגים אסימוני נייר שהודפסו במושבות הראשונות, לפני הקמת המדינה.

כמו כן מוצגים בתערוכה שטרות מתקופת האיפלציה הגדולה בגרמניה שלפני מלחמת העולם השניה - שטרות שהודבקו בשרשרת כדי ליצור יחד שטר של מליון מרק, ושטרות שהונפקו במיוחד על ידי בנק ישראל, ולא נכנס למחזור, ואשר נועדו לשטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים. מטבעות ושטרות שעברו טביעה נוספת כדי לתת תוקף מחודש למטבעות שאיבדו את ערכם. פנקסי התלושים של תקופת הצנע בישראל והמטבעות שהיו בשימוש באותה תקופה. שטרות מתקופות של מהפכות שונות בהסטוריה: המהפכה הצרפתית, המהפכה הקומוניסטית (ועליהם הסיסמה: "פועלי כל העולם התאחדו" בשפות רבות) צילומים ומסמכים וכן שטרות של שקלים ישנים בערכים של מאות אלפי ומליוני שקלים שהיו בשימוש בזמן האינפלציה הנוראית של שנות השמונים בישראל.

 

אוצרת: סיסיליה מאיר

מ- 20 במאי 2006 עד 31 ביולי 2007