מידע כללי ופרטי התקשרות


הזמנת הדרכות בתיאום מראש:

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית

ציונה גבאי

tsiyonag@eretzmuseum.org.il

 

מרכז הזמנות

אריאלה אפרת

 03-7455710/20

edu-hazmanot@eretzmuseum.org.il

 

רכזת שיווק

הדס להט שקד

03-7455725

hadasl@eretzmuseum.org.il

 

רכזת השתלמויות מורים ומבוגרים

מיכל ורשבסקי

03-7455764

michalv@eretzmuseum.org.il

 

רכזת פרויקטים ונגישות

ליטל וילנר

03-7455719

litalv@eretzmuseum.org.il

 

   

מידע לקבוצות - מערכת החינוך:

 

רצוי להגיע למוזיאון 15 דקות לפני תחילת הפעילות.

מומלץ שהתלמידים יגיעו למוזיאון מצוידים במזון, בשתייה ובכובעים.

הפעילות המודרכת משלבת ביקור בביתנים ובאתרים הפתוחים.

אנו ממליצים להכין את התלמידים לקראת הביקור במוזיאון: תכנים הקשורים בנושא הפעילות, כללי
התנהגות וציוד אישי.

 

מלווים - הכיתה תלווה במחנך/ת הכיתה ובמבוגר נוסף ללא תשלום.

מלווים נוספים יחויבו בתשלום זהה למחיר הכניסה לתלמיד.

 

שינוי נושאי ההדרכה - המוזיאון שומר לעצמו את הזכות לשנות את נושאי ההדרכה עקב תנאי מזג אוויר או מחמת אילוצים אחרים.

 

תנאי תשלום

התשלום יתבצע במזומן בקופת המוזיאון ביום הביקור, או לחילופין במכתב התחייבות עם חותמת המוסד/ארגון. את המכתב יש לשלוח לאגף החינוך עד שבוע לפני מועד הביקור

לאימייל -  edu-hazmanot@eretzmuseum.org.il

 

הזמנת ביקורים על גבי טופס הזמנה:  

להורדת טופס הזמנה

להורדת טופס הזמנה לבתי הספר