רואים שקוף


צילומי זכוכית נדירים מתולדות הארץ

 

אוצר בלום של צילומי הארץ ובניינה נמצא בארכיון הצילומים של קק"ל, ובו גם מבחרת שלילי זכוכית נדירים ומרתקים. בתערוכה מוצגים עשרות מעבודותיהם של טובי הצלמים בין 1921 ל- 1960 - שווייג, קלוגר, בן דוב, אורון, מלבסקי, פייגין ואחרים, חלקם בקופסאות אור המחזירות להם את ה"ההילה" של צילום איכותי וקדום.

 

אוצר: עודד בלילטי

עד 24 באוקטובר 2015

 

 

 

 

 

  

    התערוכה מוצגת באדיבות ארכיון הקק"ל