מועדי הקרנות


הזמנת כרטיסים באתר ובקופות
 

 

שני-חמישי 15:00

שבת

14:00, 12:00

  אסטרונאוט (6 ומעלה)

שני-חמישי 11:30

שבת

13:00, 11:00

 

  כוכבים (6 ומעלה) 

 

 

  חיי העצים (6 ומעלה)

 שני חמישי 13:30

15:00 שבת

  טלסקופ הפלא (7 ומעלה)

   שני -חמישי 10:30

 

  סודות השמש (11 ומעלה)