דבש מלכים


תגליות מהעיר רחוב, ימי ראשית המלוכה בישראל

תל רחוב שבעמק בית שאן, אחד התלים הגדולים בארץ, נחפר בין השנים 2012-1997 על ידי משלחת מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים בראשות פרופסור עמיחי מזר. האתר היה מיושב ברציפות מראשית תקופת הברונזה המאוחרת ועד לסוף תקופת הברזל ב; ונמצאו בו שרידים מן העיר המבוצרת של תקופת הברונזה הקדומה ב-ג. עיקר התגליות באתר מתוארך לתקופת הברזל ב1, המאות ה-9-10 לפנה"ס, ימי הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה וממלכת ישראל עד לעלייתה של שושלת יהוא. חלק הארי של התערוכה מתמקד בממצאים מתקופה זו, החושפים היבטים שונים של תרבות חומרית עשירה, בדגש על הרקע הכנעני של תושבי העיר, זיקתה התרבותית והמדינית לממלכת ישראל, ושימת דגש על האדריכלות המקומית ומנהגי הפולחן.

מאפיין מובהק של העיר רחוב בתקופת הברזל היה השימוש בלבני טין בבנייה, בשילוב קורות עץ בקירות וברצפות. כל אחד מהבניינים מיוחד בתכניתו ואינו דומה לתכניות בתים אחרים בתקופת הברזל, כמו בית ארבעת המרחבים או בתי העמודים. בולטים בהם הבניינים CFו-CP. בבניין CP המתבלט באופיו הפולחני נמצאו חפצים מיוחדים, כמו שני מזבחות בעלי ארבע קרנות ומכלול כלי בית וכלי פולחן עשיר ומגוון, המעיד על תפקיד ייחודי של בית זה.

אוסף הכתובות מתל רחוב הוא העשיר ביותר מתקופה זו מאתר אחד, והוא מלמד על תפוצת ידע הכתיבה בפרק זמן זה ועל שמותיהם הפרטיים של האנשים, שלפחות שניים מהם נקראו נמשי, כשם אביו או סבו של יהוא, שתפס את השלטון מידי בית עמרי (מלכים ב ט). האוסטרקון (חרס כתוב) הנושא את הכתובת אלישע בדיו אדומה נמצא בבניין הפולחני CP.

מקום הפולחן הפתוח שנחשף בחלקו המזרחי של התל, ובו משטח (במה) ומצבות הוא דוגמה מיוחדת למקדש כזה בישראל הקדומה, וייתכן כי שירת קבוצת משפחות בפולחן אבות.

חפצים מסקרנים אלה ואחרים מוצגים בתערוכה בהקשרים התרבותי והחברתי של תקופת הברזל ב בממלכת ישראל.

גולת הכותרת של התערוכה היא המכוורת שנמצאה בתל רחוב, המתוארכת לסביבות שנת 900 לפנה"ס בערך. מכוורת זו היא היחידה שהתגלתה אי-פעם בחפירה ארכיאולוגית. המכוורת מוצגת על רקע כתובים העוסקים בגידול דבורים במצרים ובאנטוליה. הקבלות אתנוגרפיות בנות זמננו מעידות ששיטות הגידול העתיקות לא השתנו כמעט מאז ימי קדם. שרידי דבורים שנמצאו בחלות דבש מפוחמות זוהו כדבורת הדבש האנטולית, שאינה מצויה בארץ. תגלית חשובה זו מלמדת על קשרי המסחר בין אנטוליה לארץ-ישראל באותה תקופה. המכוורת בתל רחוב היא עדות לכך שבארץ-ישראל גידלו דבורים כבר לפני כמעט 3000 שנה, וכי הדבש במקרא אינו מתאר רק מתק פרות אלא גם דבש דבורים, לא רק זה שנאסף מדבורי בר בטבע, אלא מתנובת הכוורות שהיו ענף חשוב בכלכלה של ימי הבית הראשון.

התגליות המרתקות והמיוחדות הללו הופכות את תל רחוב לאתר מפתח בחקר תולדות ממלכת ישראל במאות ה-9-10 לפנה"ס.

אוצרת: ד"ר עירית ציפר

עד 31 באוקטובר 2016

כל המוצגים באדיבות רשות העתיקות